Thursday, June 04, 2009

Kemenangan Seorang Hamba

Ciri kemenangan seorang hamba,

Thierry Henry sujud syukur
Jika bertambah ilmunya, bertambah pula kerendahan hatinya.
Jika bertambah amal shalihnya, bertambah pula rasa takut dan kehati-hatiannya.
Jika bertambah hartanya, bertambah pula kedermawanannya.
Jika bertambah tinggi kedudukannya, bertambah pula kedekatannya dengan manusia.
Semakin bertambah usianya, berkurang pula ambisi-ambisi keduniawiannya
(Ibn Al Qayyim Al-Jauziyah)